Superpedagog med kunskapslakuner

Friday, 4 March 2011

Brasklapp: Jag är ingen filosof ,men jag spelar en på internet och jag kanske drar lite långtgående slutsatser utifrån några korta meningar i följande text.

Superpedagogen Stavros Louca, känd från SVTs Klass 9A, hamnade i lite blåsväder när han kallade evolutionsteorin för vår tids största bluff i en intrervju i Sydsvenskan. Detta eftersom teorin innehåller för många ”lakuner”. Han tror istället på ”skapelsen” och vi får anta att ”skapelsen” saknar ”lakuner”, men eftersom han blandar ihop sin metafysiska ståndpunkt med en vetenskaplig teori så blir det svårt att bedöma detta.

Evolution, pi och bibeln

Om man utgår ifrån att han med ”skapelsen” avser den bibliska skapelseberättelsen så är den lika full av "lakuner" som Loucas kunskap om evolutionsteorin, historia, filosofi och bibeln. Illustrerat här av Loucas svar på två av frågorna i artikelnⁱ:

Vilken är vår tids största bluff?
– Jag skulle vilja säga att det är evolutionsteorin, det finns alldeles för många lakuner i den för att jag skall kunna övertygas om att människan kommer från aporna. Jag tror på skapelsen. Men det betyder inte att jag är kreationist och tror att världen skapades för några tusen år sedan.

Vilken bok eller film återkommer du alltid till?
– Det är matte- och NO-böcker. Och Bibeln. Jag har läst om Bibeln många gånger. Kan du tänka dig att i Tredje Mosebok, som skrevs 1500 före Kristus och långt före de grekiska matematikerna, kan man till och med läsa om hur man räknar ut en cirkels omkrets![1]

Det första man kommer att tänka på är det gamla skämtet: "för varje lucka i teorin som fylls så skapas två nya luckor för kreationister att stoppa in Gud i". Sedan så har han faktiskt omedvetet(?) rätt i att vi inte kommer från aporna utan att vi nu levande apor har en gemensamma förfäder. Men efter att ha läst kreationisters alster så är min tolkning av vad Loucas säger lite mer cynisk, han rapar upp vad han har läst eller hört från apologeter. Den vanligaste taktiken är att, medvetet eller inte, attackera en falsk bild av evolutionsteorin, en s.k halmgubbe[2].

Vad gäller 3:e Mos så är den sammanställd ca 500 f.v.t och vissa delar är daterade till ca 700 f.v.t, alltså inte 1500 f.v.t. Det står heller inget om hur man räknar ut en cirkels omkrets i 3:e Mos. I 1:a Kungaboken 7:23 och Krönikeboken 4:2[3] beskrivs värdet av pi som 3. Nu tycker inte jag att man ska göra en så stor sak av att pi är 3 i bibeln, den är trots allt ingen som någonsin använt den som källa till matematisk kunskap. Argumentet är nästan så korkat att det inte förtjänar bemötande.

Grekerna var heller inte dom första som försökte sig på att bestämma pi. Redan de gamla Egyptierna approximerade pi betydligt bättre än bibeln vilket man kan se i Moskva-papyrusen(1850 f.v.t)[4] och i Rhindpapyrusen(1650 f.v.t)[5] där pi är satt till 256/81, vilket är ungefär 3,16.

Man kan ju fråga sig varför en intelligent person som Louca inte kan Google och hitta hur allt är besläktat enligt evolutionsteorin så han slipper leva i ignorans. Jag tror att anledningen till att han accepterar så dåliga argument okritiskt är att, som jag nämnde tidigare, hans Gudstro är en metafysisk ståndpunkt. De delar av en vetenskaplig teori som då inte passar in i denna metafysiska utgångspunkt är per definition felaktiga. Han låter sina förutfattade slutsatser styra istället för data.

Sedan så är skapelsetroende och kreationist synonymer, att vara kreationist kräver inte att man tror på en ung jord. Om man ska ta vad han säger ordagrant så tror han på "skapelsen" alltså en skapelse eller en kreation, om det bara är människor som är undantagna evolution förtäljer inte artikeln.

En lag är en lag är en lag?

Ett annat argument som kreationister/skapelsetroende ofta använder går ungefär så här:

För mig som naturvetare är det ologiskt att inte tro på en skapare. Universum är fyllt av lagar, då måste det finnas en lagstiftare

Citatet kommer från en artikel i SVD från 2005[6], den som har sagt detta är vår superpedagog Stavros Louca. För det första så är vad som är "logiskt" för Louca helt oväsentligt, logik är inte tro och tyckande. Att han sedan är naturvetare är bara ett auktoritetsargument. Om han vill följa logik så skulle han visa ett logiskt giltigt och hållbart argument, som det står nu är det bara en non-sequitur.

Den andra meningen känner man nästan instinktivt att något är fel på. Antagligen p.g.a att han använder samma ord (lag) med två olika betydelser, ett felslut som kallas ekvivokation. Exempel på ekvivokation från wikipedia[7]:

”Alla är barn till sina föräldrar. Barn bör inte arbeta. Alltså bör ingen arbeta." (Ordet barn används här i de skilda betydelserna "avkomling" och "omyndig".)

Så vilka betydelser av ordet "lag" avänder sig argumentet av? Den första typen av lag, lagar som har en lagstiftare, kallas preskriptiva eller normativa. Dessa lagar säger vad man bör göra och dom upprätthålls genom sanktioner från samhället, och dom går att bryta mot utan att lagen upphör att gälla. Preskriptiva lagar är också partikulära d.v.s dom gäller i t.ex. ett land. De tio budorden och lagarna i gamla testamentet är exempel på preskriptiva lagar. Normativa lagar har alltså lagstiftare[8].

Den andra typen av lagar är deskriptiva lagar, dit hör naturlagarna. Deskriptiva lagar beskriver hur verkligheten är beskaffad och bygger på observationer av regelbundenheter i naturen. Deskriptiva lagar är även universella, och gäller överallt. Bryter man mot en naturlag så har man falsifierat den. Det finns inget som säger att deskriptiva lagar har eller kräver en lagstiftare[9].

Oändliga regressioner

Nu kanske någon vill tro på att det finns en Gud som stiftat dessa desriptiva lagar, det är väl OK. Det man kan fråga sig är då om det är en naturlag att alla lagar har en lagstiftare, vem stiftatde den lagen? Vi hamnar i en oändlig regression. Om man hävdar att gud(ar) inte underkastar sig lagar så skulle man kunna säga att lagen går att bryta och därmed deskriptiv/normativ, återigen så krävs en lagstiftare och vi är tillbaks i den oändliga regressionen.

Slutsats

Stavros Louca får egentligen tro på vad han vill så länge det inte går ut över andra. Vill han övertyga oss andra om sin tro så får han göra bättre än att haspla ur sig halmgubbar, ignoransargument och kunskapslakuner.

Källor:

  1. Anders Fagerström. "20 frågor till Stavros Louca". Sydsvenskan Publicerad 27 februari 2011
  2. Wikipedia: Halmdocka
  3. 1 Kungaboken 7:23; Krönikeboken 4:2 (Svenska 1917)
  4. Wikipedia: Moscow Mathematical Papyrus
  5. Wikipedia: Rhind Mathematical Papyrus
  6. Karin Thunberg. "Matteläraren som blev hjälte". Svenska Dagbladet Publicerad: 22 maj 2005
  7. Wikipedia - Ekvivokation
  8. Sparkles, A.W. Talking philosophy: a wordbook. aylor & Francis, 1991: 5.12 Laws
  9. Rowland Haight, Mary. The snake and the fox: an introduction to logic. Routledge, 1999: 67-69

0 kommentarer:

Post a Comment